• Môi trường

    Chất thải sinh hoạt nguy hại
    Những sản phẩm nguy hại đã được dân cư sử dụng và vứt bỏ, phân biệt với sản phẩm độc hại dùng trong công nghiệp. Gồm có sơn, thuốc nhuộm, vecni, dung môi, thuốc trừ sâu và các nguyên liệu, hoặc sản phẩm khác chứa các hóa chất

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X