• /´haus¸meid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chị hầu phòng
  Housemaid's knee
  Bệnh sưng đầu gối (do quỳ nhiều để lau nhà...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X