• /¸haidrou´stætik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuỷ tĩnh
  hydrostatic balance
  cân thủy tĩnh

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) thủy tĩnh

  Cơ khí & công trình

  thủy tĩnh
  thủy tĩnh học

  Địa chất

  (thuộc) thủy tĩnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X