• /¸haidrou´θə:məl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (địa lý,địa chất) (thuộc) thuỷ nhiệt

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  thủy nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X