• /hai´drɔksaid/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) hyđroxyt

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  hydroxit

  Kỹ thuật chung

  hiđroxit
  aluminium hydroxide
  nhôm hiđroxit, Al (OH) 3
  ammonium hydroxide
  amoni hiđroxit
  potassium hydroxide
  kali hiđrôxit
  sodium hydroxide
  natri hiđroxit
  sodium hydroxide treating
  sự xử lý bằng natri hiđroxit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X