• /´haipə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Căng thẳng, dễ xúc động
  Qúa kích động, quá khích

  Kỹ thuật chung

  quá siêu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X