• /¸haipə´trɔfik/

  Thông dụng

  Cách viết khác hypertrophied

  Tính từ
  (y học), (sinh vật học) nở to, phình trướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X