• /¸haipə´gæstriəm/

  Thông dụng

  Danh từ; số nhiều hypogastria

  (giải phẫu) vùng hạ vị

  Chuyên ngành

  Y học

  vùng hạ vị

  Giải thích VN: Phần bụng trung tâm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X