• /hai´pɔstəsis/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) chứng ứ máu chỗ thấp
  (triết học) thực chất, thực thể
  (tôn giáo) vị thần

  Chuyên ngành

  Y học

  ứ đọng, tích tụ dịch hay máu trong một phần phụ thuộc của cơ thể dưới ảnh hưởng của trọng lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X