• (đổi hướng từ Hypothesized)
  /hai´pɔθi¸saiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác hypothesise

  Như hypothesise

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  theorize

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X