• Điện tử & viễn thông

    Khuyến nghị H.110 của ITU về các kết quả giả định chuẩn cho hội nghị video

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X