• /hip´sɔgrəfi/

  Thông dụng

  Danh từ

  (địa lý,địa chất) khoa đo độ cao, khoa cao trắc

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khoa trắc cao

  Đo lường & điều khiển

  môn đo cao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X