• /ai-'signl/

  Điện

  tín hiệu I

  Giải thích VN: Trong máy truyền hình, tín hiệu màu có màu cam hoặc màu xanh.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X