• Toán & tin

  INGRES

  Giải thích VN: Là một hệ quản trị CSDL quan hệ được ARC/INFO sử dụng để truy cập vào DATABASE INTEGRATOR.

  hãng Ingres

  Giải thích VN: Nhà cung cấp hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X