• Toán & tin

    ISO 9000

    Giải thích VN: Được ấn hành năm 1987, ISO 9000 là bộ 5 chuẩn quan hệ quốc tế cho tiêu chuẩn chuyên môn của bảo đảm chất lượng toàn cầu và tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng. Sự tham gia được thực hiện nhờ một ứng dụng cấp giấy chứng nhận ISO 9000 cho các tiêu chuẩn công ty trong việc thanh tra các tiến trình sản xuất, cập nhật báo cáo, bảo quản thiết bị, đào tạo nhân lực và quản lý các mối quan hệ khách hàng. Consortium (liên kết tạm thời) quốc tế chủ đạo được công nhận trên toàn thế giới.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X