• /,aikə'nɔlədʒi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khoa nghiên cứu tượng, khoa nghiên cứu hình tượng
  Khoa nghiên cứu thánh tượng
  Tượng hình (nói chung)
  Thánh tượng, thần tượng (nói chung)
  Sự tượng trưng, hình ảnh tượng trưng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X