• /¸aidi´æliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính lý tưởng
  Năng lực tưởng tượng
  ( số nhiều) điều chỉ có trong tâm trí; cái lý tưởng (không có trong thực tế)
  (triết học) sự chỉ ở trong lý tưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X