• Thông dụng

    Danh từ

    Căn bệnh khủng hoảng tâm lý (không thiết lập được mối quan hệ giữa bản thân mình với xã hội)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X