• Toán & tin

  liên kết đồng nhất

  Giải thích VN: Là liên kết lớp đối tượng mà vị trí đi giống với vị trí đến. Được dùng để điều khiển rubber sheeting và các thao tác cấp phát. Các liên kết đồng nhất giữ lại vị trí điểm trong quá trình thao tác. Xem thêm link (liên kết).

  Xây dựng

  liên kết đồng nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X