• /ig´naitəbl/

  Thông dụng

  Cách viết khác ignitible

  Tính từ

  Dễ bắt lửa, dễ cháy

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  cháy được

  Điện lạnh

  bốc cháy được

  Kỹ thuật chung

  dễ cháy

  Địa chất

  dễ cháy, cháy được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X