• /i¸libə´ræliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác illiberalness

  Danh từ
  Tính hẹp hòi, tính không phóng khoáng
  Sự không có văn hoá, sự không có học thức
  Tính tầm thường, tính bần tiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X