• Điện tử & viễn thông

  hình ảnh octhicon

  Điện

  đèn ống ôcthicôn

  Giải thích VN: Loại ống camera truyền hình có chất lượng cao hơn iconoscope, gồm ba phần: -Phần hình: ống kính chiếu ảnh quang chụp được vào màn có chất cảm quang để đổi ảnh quang điện, ảnh quang điện làm chất cảm quang, phát quang điện tử để tạo ra sự ảnh điện tích -Phần quét: quét phần tia điện tử vào ảnh điện tích để có tín hiệu hình -Phần nhân điện tử: tăng bội điện tử để có tín hiệu hình mạnh hơn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X