• /'imidʤəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hình ảnh (nói chung)
  Tượng hình; hình chạm, đồ khắc
  Hình tượng
  Shakespeare's poetry is rich in imagery
  Thơ Sếch-xpia giàu hình tượng

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  dữ liệu hình ảnh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X