• /i´meigou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều imagos, .imagines

  (động vật học) thành trùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X