• /ɪmˈbɛd/

  Thông dụng

  Cách viết khác embed

  Như embed

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nhúng

  Xây dựng

  gắn vào

  Cơ - Điện tử

  (v) đóng vào, ấn vào, gắn vào, đặt vào

  Kỹ thuật chung

  cắm tiêu
  dựng tiêu
  gắn vào
  gia tải
  nhúng
  ứng dụng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  embed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X