• /i¸mɔdə´reiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác immoderateness

  Danh từ
  Sự quá độ, sự thái quá; sự không có điều độ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X