• /i¸mu:və´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác immovableness

  Danh từ
  Tính không chuyển động được, tính không xê dịch được; tính bất động
  Tính bất di bất dịch, tính không thay đổi (lập trường...)
  Tính không lay chuyển được; tính không xúc động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X