• /im´peilmənt/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự đâm qua, sự xiên qua
  Sự đóng cọc xiên qua (người...) (một lối hình phạt xưa)
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự rào bằng cọc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X