• /im´penitəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác impenitency

  im'penit”ntnis
  danh từ
  Sự không hối cãi, sự không ăn năn hối hận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X