• /im¸pə:miə´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác impermeableness

  Danh từ

  Tính không thấm nước

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  độ kín (nước, dầu...)
  tính không thấm

  Kinh tế

  tính không thấm nước được

  Địa chất

  tính không thấm được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X