• /im´pə:viəsnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự không thấu qua được, sự không thấm (nước...)
  Sự không tiếp thu được, sự trơ trơ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự không thể bị hư hỏng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  độ kín (nước, dầu...)
  tính không lọt
  tính không rò
  imperviousness to air
  tính không rò không khí
  tính không xuyên

  Địa chất

  tính không thấm được

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X