• Thông dụng

  Danh từ

  Sự đóng sâu vào, sự cắm chặt vào
  Sự ghi nhớ, sự ghi khắc (vào trí óc...)
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự trồng
  (y học) sự cấy dưới da

  Chuyên ngành

  Y học

  ghép cấy

  Kỹ thuật chung

  sự cấy
  sự đưa vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X