• /¸impə´laitnis/

  Thông dụng

  Cách viết khác unpoliteness

  Danh từ
  Sự vô lễ, sự bất lịch sự, sự khiếm nhã

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X