• /¸impɔ:´tju:niti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự quấy rầy, sự nhũng nhiễu; sự đòi dai, sự nài nỉ
  Sự thúc bách (của công việc)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X