• /im´paundmənt/

  Thông dụng

  Cách viết khác impoundage

  Danh từ

  Sự nhốt vào bãi rào (súc vật); sự cất vào bãi rào (xe cộ...)
  Sự nhốt, sự giam (người...)
  Sự ngăn (nước để tưới)
  Sự sung công, sự tịch thu

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  ngăn dòng
  sự chặn dòng
  sự chứa nước

  Xây dựng

  sự ngăn lại
  sự sung công

  Kỹ thuật chung

  hồ giữ nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X