• /im¸pregnə´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính không thể đánh chiếm được
  Sự vững chắc, sự vững vàng; tính không lay chuyển được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X