• Thông dụng

  Thành Ngữ

  in principle
  về nguyên tắc cơ bản; nói chung (không đi vào chi tiết)

  Xem thêm principle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X