• Thông dụng

    Phó từ, tính từ
    Chống lại để đạt được; lấy lại được (quyền lợi hoặc một tài sản)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X