• Thông dụng

  Thành Ngữ

  in settlement (of something)
  để thanh toán (cho cái gì)

  Xem thêm settlement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X