• Thông dụng

  Thành Ngữ

  in the process of something/doing something
  đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó

  Xem thêm process

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X