• /´inək¸sesi´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác inaccessibleness

  Danh từ
  Sự không tới được, sự không tới gần được; sự không vào được
  (hàng hải) sự không ghé vào được, sự không cặp bến được
  Sự khó gần (người)
  Sự khó có được, sự khó kiếm được, sự không thể đạt tới được
  Sự khó nắm, sự khó hiểu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X