• /¸inəd¸misə´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính không thể chấp nhận, tính không thể thừa nhận
  Tính không thể thu nạp, tính không thể kết nạp, tính không thể nhận vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X