• /¸inəd¸vaizə´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác inadvisableness

  Danh từ
  Tính không nên, tính không theo, tính không thích hợp
  Tính không khôn, tính không khôn ngoan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X