• /¸inə´pri:ʃətivnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự không đánh giá được; sự không biết đánh giá, sự không biết thưởng thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X