• /¸ina:´tikjulitnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính không rõ ràng
  Sự không nói rõ ràng được
  Sự không có tài ăn nói

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X