• /´inbilt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Gắn liền; vốn có; sẵn có; cố hữu

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  ghép vào

  Xây dựng

  được xếp vào

  Kỹ thuật chung

  lắp vào
  lồng vào
  gắn vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X