• /¸inkæn´teiʃənəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác incantatory

  Tính từ
  (thuộc) câu thần chú
  (thuộc) sự niệm thần chú
  (thuộc) bùa
  (thuộc) bùa phép, (thuộc) ngải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X