• /in´saitə/

  Thông dụng

  Phó từ
  Người khuyến khích
  Người kích động, người xúi giục

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X