• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Dở dang, không đầy đủ

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  không đầy đủ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  không hoàn toàn
  incompletely defined function
  hàm xác định không hoàn toàn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X