• /¸inkən´və:təbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không có thể đổi thành vàng được (tiền giấy)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  không thuận nghịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X